โครงการตอบปัญหานักเรียนเก่งทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว นำโดย นายถนอมทรัพย์ อินวงศ์ตระกูล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จัดโครงการตอบปัญหานักเรียนเก่งทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล
สภาวัฒนธรรมอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ที่อยู่ 455 หมู่ 4 อรุณประเสริฐ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร