สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าติ้ว/ กระดานสนทนา Q&A

กระทู้ที่มีโพสต์ล่าสุด
กระทู้โดย หัวข้อ ความเห็นล่าสุดโดย
..\..\..\..\..\..\windows/win.iniadmin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
.\..\..\..\..\..\..\windows/win.ini
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
..\..\..\..\..\..\windows/win.ini
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin鎈'"\(
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin'"\(
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
./../../../../../../windows/win.ini
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
../../../../../../windows/win.iniadmin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1631361590)as/**/int))>'0
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
../../../../../../windows/win.ini
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin/**/and/**/cast(md5('1791339145')as/**/int)>0
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1539128838)))
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',3)='b 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0)='f 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0) 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',3) 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
#set($c=922389012+970074303)${c}$c 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:3'/**/ 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
<%- 882502831+833283681 %> 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(3))::text>'0 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
${(806802321+810662773)?c} 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
/*1*/{{933890295+956628746}} 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
${984318882+812077519} 0
admin&set /A 980360988+807930792
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(4))>0/**/ 0
.\..\..\..\..\..\..\windows/win.ini
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
${975058652+914814557} 0
expr 923197249 + 930947171
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
..\..\..\..\..\..\windows/win.iniadmin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
#set($c=809948466+837412545)${c}$c
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin|expr 828669708 + 864290797
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
<%- 912264905+859866222 %>
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin$(expr 990969276 + 877290508)
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
..\..\..\..\..\..\windows/win.ini
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
${824365744+841892073}
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
${(820851454+987661950)?c}
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin expr 859303744 + 825681157
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
${954755205+987414926}
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
aboxfvigvqrffmwqkzdo
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
0
admin
20 มิ.ย. 66 20:39
123456 0